Kotimainen, nopeasti kansainvälisesti kasvava ympäristöystävälliseen virtaus- ja venttiiliteknologiaan erikoistunut Vexve Armatury Group on viimeksi kuluneina aikoina rakentanut konsernirakennetta. Yksi olennainen osa konsernin riskienhallintaa on vakuutusturva. Useassa maassa toimivan konsernin vakuutusten hallinta on yhdistelmä konsernitason linjauksia ja paikallisen lainsäädännön ja liiketoiminnan tarpeita – oikeanlaisen kokonaisuuden rakentamiseen tarvitaan asiantuntemusta. ERA:n asiantuntijat auttoivat löytämään oikean vakuutuskumppanin kansainväliseen toimintaan.

ERA Groupin ja Vexve Armatury Groupin yhteistyö alkoi vuosia sitten erilaisilla kustannusten hallinnan projekteilla. Nopeasti yritysostoin kasvavan konsernin oli ajankohtaista tarkastella myös kansainvälistä vakuutuskokonaisuutta. Yhteistyössä ERA:n kanssa tavoitteena oli löytää oikea kumppani vakuutusten hallintaan.

–Eri maissa sijaitsevilla yhtiöillämme oli erilaisia lähestymistapoja vakuutuksiin, ja toki paikallisessa lainsäädännössäkin on eroja – vakuuttaminen on aina myös paikallista toimintaa. Halusimme ymmärtää paremmin konsernitason vahinkoriskit ja rakentaa toimivan ratkaisun yrityksemme tärkeimpien riskien osalta. ERA:n asiantuntijat auttoivat meitä analysoimaan nykytilanteen ja etsimään meille parhaan vaihtoehdon, kertoo Vexve Armatury Groupin talousjohtaja Riiko Kaurola.

Vakuutusmeklarien vertaileminen

ERA:n asiantuntijoiden avulla eri vakuutusmeklarien ehdotukset, riskienhallinnan työkalut ja hinnat saatiin vertailukelpoisiksi. Toimintamalliksi valittiin konsernitason vakuutuspolitiikka, jota johtava meklari koordinoi Suomesta ja eri maissa toteutetaan paikallisten kumppanien kanssa. Näin konsernijohdolla on näkymä vakuutuksiin ja riskienhallintaan sekä paikallinen liiketoimintaympäristö saa asianmukaisen suojan.

–ERA:n paikalliset asiantuntijat analysoivat konsernin vakuutukset Suomessa, Saksassa ja Tsekeissä, jonka jälkeen aloitettiin sopivan kumppanin arviointi. ERA:n vakuutustiimin vahvuutena on kansainvälinen ulottuvuus ja paikallinen osaaminen. Asiantuntijamme kommunikoivat paikallisella kielellä ja terminologialla ja auttoivat konsernitason kokonaisuuden rakentamisessa, ERA:n asiantuntija Kalle Riitahaara kertoo.

Kansainvälinen riskinhallinta

Noin 120 miljoonan euron liikevaihdon Vexve Armatury Group toimii globaalisti pääosan toiminnasta ollessa Euroopassa ja Aasiassa. Tuotantolaitoksia on neljässä maassa. Konserni toimii energia-, petrokemia- ja muun teollisuuden sektoreilla ja on alan tunnustettu edelläkävijä. Teollisuuden ja yhteiskunnan toiminnan kannalta olennaista teknologiaa kehittävän ja valmistavan konsernin riskinhallinnassa vakuutuksilla on merkittävä asema.

–Tärkeä osa kansainvälisen konsernin riskienhallintaa on vakuutuskokonaisuuden hallinta. Tämä on konsernijohdon vastuulla. Paikallisesta yhtiöstä on esimerkiksi vaikea arvioida, kattaako vakuutusturva koko konsernin toiminnan riskit. Vakuutusturvan rakentamisessa on erilaisia vaihtoehtoisia toimintamalleja, ja markkinassa on erilaisia vakuutustuotteita. Nämä on hyvä tuntea, jotta voidaan laatia onnistunut vakuutusten ja meklarikumppanin kilpailutus, kertoo ERA:n asiakasvastaava Martti Kiijärvi.

–Yhteistyömme sujui hyvin, ja ERA:n asiantuntemus säästi meiltä runsaasti aikaa ja vaivaa. Tunsin koko ajan, että he veivät meidän asiaamme eteenpäin, ja kartoittivat ja miettivät tarpeitamme aidosti. Kommunikointi ERA:n kanssa oli vaivatonta ja projekti eteni hyvin, Kaurola sanoo.

Analysoidut kuluryhmät

  • Vakuutukset

ERA:n asiantuntijat

  • Martti Kiijärvi
  • Kalle Riitahaara

Lue lisää ERA:n ja Vexven yhteistyöstä!