Mitä olet tottunut tekemään, kun jokin tuote tai laite menee rikki? Todennäköisesti hankit uuden. Ainakin, jos ajatusmaailmasi toimii lineaarisen talouden ehdoilla.

Lineaarisessa mallissa tuotteen käyttöikä on tarkoituksessa rajallinen, jolloin sen korvaamiseen tarvitaan uusi tuote. Tämä puolestaan tarkoittaa, että pelkästään Euroopassa jätettä tulee vuosittain yli 2,5 miljardia tonnia (Eurostat, EPRS, Euroopan komissio).

Lineaarisen talouden vastakohta – ja planeettamme pelastaja – on kiertotalous.

Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä: olemassa olevat materiaalit ja tuotteet hyödynnetään mahdollisimman pitkälle lainaamalla, vuokraamalla, uudelleen käyttämällä, korjaamalla, kunnostamalla ja kierrättämällä.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tuotteiden elinkaari pitenee ja jätteen määrä vähenee minimiin.

Kestävä kehitys vaatii perustavanlaatuista ajattelutavan muutosta niin yksilön, yhteiskunnan kuin yritysten taholta. Me uskomme kuitenkin siihen, että loppujen lopuksi sen luomasta arvonnoususta hyötyvät kaikki.

Siirtyminen lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen näyttäytyy liiketoiminnassa monella tavalla. Sen vaikutukset ulottuvat resurssien käytön lisäksi toimitusketjujen valintaan ja tarpeisiin, kustannusrakenteisiin sekä kuluttajien ja kumppanien arvolataukseen. Esimerkiksi liiketoiminnasta aiheutuvaa hukkaa voi myydä eteenpäin ja sitä kautta saavuttaa uusia tulovirtoja tai tyhjillään olevaa liiketilaa vuokrata toisaalle. Mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Mutta ennen kaikkea kiertotalous näyttäytyy planeettamme ja tulevien sukupolvien eduksi.

Lisää näistä ajatuksista, kiertotalouden mahdollisuuksista ja visioista pääset kuuntelemaan seuraavassa IGNITE 2022 -webinaarissamme. Kerromme, kuinka kiertotalouteen siirtyminen voi hyödyntää planeettamme lisäksi liiketoimintaasi. Älä jätä tulevaisuuttasi väliin!

Ilmoittaudu seuraavaan IGNITE 2022 -webinaariimme.

IGNITE-2022